Misją KUL jest wspieranie Polonii w Kanadzie i na całym świecie

- 105 lat uniwersytetu zobowiązuje, zwłaszcza że przetrwanie tego czasu, momentami trudnego historycznie, uczelnia zawdzięcza ludziom z całego świata, w tym Polonii - podkreślił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, otwierając Kongres Języka Polskiego w Kanadzie. Wydarzenie w oblackiej parafii p.w. Świętego Maksymiliana Kolbego w Mississadze, zainaugurowało obecność Centrum Polonijnego KUL w Kanadzie.

 

Mississauga jest jednym z najliczniej zamieszkałych przez Polonię miast w Kanadzie, a parafia p.w. Świętego Maksymiliana Kolbego jest jedną z największych polonijnych parafii na świecie. Jeszcze do niedawna, do parafii, w której posługują Misjonarze Oblaci z Prowincji Wniebowzięcia NMP, należało blisko 40 tysięcy osób deklarujących polskie pochodzenie. Tutaj też, powstał jeden z najprężniej działających oddziałów Towarzystwa Przyjaciół KUL poza granicami Polski. Miejsce organizacji Kongresu nie było więc przypadkowe. - Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą poszerza swą działalność, wychodzi poza Europę i dociera do Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych, Kanady i wreszcie sięga do Brazylii. Cieszymy się, że z potencjału uczelni chce korzystać Polonia na całym świecie - podkreślał rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski. - Już w 1918 roku, pierwszy rektor KUL, ks. Idzi Radziszewski wskazywał, że jednym z zadań katolickiej wszechnicy jest odpowiadanie na potrzeby Polaków rozsianych po całym świecie dodał rektor KUL. Ks. prof. Mirosław Kalinowski nawiązał również do czasów powojennych. - Dopiero po II wojnie światowej, KUL zaczął rozwijać się naukowo i dydaktycznie. Jest otwarty na dyskusję z każdym i zaproszeni do niego są  wszyscy. Należy jednak pamiętać, że przymiotnik katolicki zobowiązuje do poszanowania wartości, które pielęgnował Karol Wojtyła - Jan Paweł II. To on z katedry naukowej KUL przeszedł na katedrę  w Rzymie, do Stolicy Piotrowej - przypomniał rektor KUL.
 
Swojego zadowolenia z organizacji Kongresu nie ukrywał Marek Manturowicz, Prezes kanadyjskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL. - Ta inicjatywa doskonale wpisuje się w wieloletnią historię współpracy naszego Oddziału z KUL. Wierzę, że tym samym otwieramy nowy rozdział współpracy na rzecz Polonii w Kanadzie - mówił witając gości Manturowicz.
W przesłanych do uczestników słowach minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu RP ds. Polonii i Polaków za granicą. - Projekt edukacyjny i oferta KUL dla Polonii jest świetną formą utrzymywania polskości poza granicami kraju. Bardzo dziękuję, że ten wartościowy projekt dociera za ocean, do Ameryki Północnej i zachęcam do udziału w tej inicjatywie - mówił minister Dziedziczak. 
Organizacji Kongresu gratulował organizatorom Witold Dzielski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Kanadzie, - Cieszę się, że KUL tak aktywnie rozwija swoją ofertę edukacyjną. Sam, przez blisko 10 lat mojej kariery zawodowej byłem nauczycielem i wykładowcą i realizowałem tę wyjątkową, kluczową dla młodych ludzi misję nauczania. Tym samym czuję się z Państwem osobiście związany. Obecność i prezentowana dziś w Kanadzie oferta KUL pokazuje jakim uznaniem cieszą się tutejsze szkoły i organizacje polonijne. Ich działalność i rola w podtrzymywaniu polskości jest nie do przecenienia - podkreślił Ambasador. 
W pierwszej części Kongresu ofertę działań KUL dla Polonii przedstawił dr hab. Janusz Bień, prof. KUL, dyrektor Centrum Polonijnego KUL, które organizuje Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. - Staramy się przygotować jak najlepszą ofertę dla naszych Rodaków poza granicami Polski, dlatego w trzeciej edycji uruchomiliśmy 4 kursy dedykowane specjalnie dla Polonii w Kanadzie i USA z uwzględnieniem różnic czasowych - podkreślił prof. Bień. 
Koordynator Studium, dr Wojciech Wciseł, podkreślił, że organizacja Kongresu i obecność KUL w Kanadzie wynika również z coraz większego zainteresowania ofertą Studium KUL w tym kraju. - Do udziału w trzeciej edycji zapisało się już ponad 1500 osób z 30 krajów, w tym ponad 60 osób z Kanady, głównie z Toronto, Ottawy i właśnie Missisaugi. Chęć udziału w kursach zgłosiły kolejne osoby uczestniczące w Kongresie, dlatego specjalnie dla nich przedłużyliśmy rejestrację do 18 grudnia - poinformował dr Wojciech Wciseł, Koordynator Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, z-ca dyrektora Centrum Polonijnego KUL.
 
W drugiej części Kongresu swoje referaty i prezentacje wygłosili wykładowcy KUL. Dr Andrzej Gładysz, z Instytutu Nauk o Sztuce KUL, w swoim wykładzie przywołał wybrane przykłady dowodzące znaczenia muzyki dla podtrzymania języka i tradycji narodowych w okresie zaborów. Wskazał na różnice i cechy wspólne mowy oraz muzyki z wyróżnieniem form wokalnych i wokalno-instrumentalnych, a także instrumentalnych, inspirowanych poezją i literaturą. Językoznawca KUL, prof. Janusz Bień scharakteryzował język polski na tle języków świata i wskazał na szanse i zagrożenia stanowiące o przekazywaniu języka polskiego w warunkach migracyjnych. 
W dyskusji panelowej, z udziałem przedstawicieli szkół i organizacji polonijnych oraz reprezentantów Polonii Kanadyjskiej, uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach oraz specyfice działań na rzecz utrzymania i rozwoju języka Polskiego w Kanadzie. Podkreślali rolę edukacji językowej od najmłodszych lat i wzmacnianie zaangażowania rodziców oraz ich wsparcie przez środowiska polonijne zrzeszone np. w skautingu, przy parafiach czy organizacjach i instytucjach polonijnych.
Kongres swoimi występem uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Radośc - JOY działający od wielu lat w Mississadze. Swój repertuar, nawiązujący do tematyki migracyjnej, zaprezentował zespół artystów Muzykologii KUL, który podczas mszy świętych zapewnił również oprawę muzyczną.
Kongres Języka Polskiego w Kanadzie, zorganizowany przez Centrum Polonijne KUL, Fundację Rozwoju KUL i kanadyjski oddział Towarzystwa Przyjaciół KUL, przy wsparciu Zgromadzenia Oblatów z Prowincji Wniebowzięcia NMP, dofinansował, w ramach projektu „Promocja języka polskiego wśród Polonii kanadyjskiej”, Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Inicjatywy wspierające zadania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 2023".
 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona