O Studium

Powołanie Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą jest kolejnym pionierskim projektem rektora KUL, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego. Oferta edukacyjna powstała w wyniku współpracy uniwersytetu z Polskimi Misjami Katolickimi, Ambasadami RP, Konsulatami RP, instytucjami i organizacjami polonijnymi. - Propozycja, z którą dotarliśmy do rodaków m.in. Anglii, Niemczech oraz Francji została przyjęta nie tylko z ogromną aprobatą, ale przede wszystkim spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników kursów - podkreśla ks. prof. Mirosław Kalinowski.

W pierwszym etapie działalności (rok akademicki 2022/2023) Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą 5 listopada 2023 roku uruchomiło 6 kursów, podnoszących kompetencje zawodowe:
1. Teologia i nowa ewangelizacja,
2. Nowe media i komunikacja,
3. Promocja kultury polskiej,
4. Opieka nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym,
5. Poradnictwo i strategie wspierające,
6. Profilaktyka zachowań ryzykownych.

W przygotowaniu są kolejne kursy.

Wszystkie zajęcia w ramach studium są bezpłatne, a prowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Zajęcia trwają sześć miesięcy. Odbywają się w trybie hybrydowym: cztery dwudniowe zjazdy online i dwa dwudniowe zjazdy stacjonarne w jednym z krajów uczestników zajęć. Na zakończenie Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i kraju zamieszkania.

Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki w ramach studiów podyplomowych, do których Absolwenci Studium będą mogli przystąpić na preferencyjnych warunkach.

Koordynatorem Studium jest dr Wojciech Wciseł, kierownik ds. projektów edukacyjno-kulturalnych KUL dla Polonii i Polaków za granicą.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona