O Studium


Powołanie, w październiku 2022r., Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, było kolejnym pionierskim projektem rektora KUL, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego. Oferta edukacyjna powstała w wyniku współpracy uniwersytetu z Polskimi Misjami Katolickimi, Ambasadami RP, Konsulatami RP, instytucjami i organizacjami polonijnymi. - Propozycja, z którą dotarliśmy do rodaków m.in. Anglii, Niemczech oraz Francji została przyjęta nie tylko z ogromną aprobatą, ale przede wszystkim spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników kursów - podkreślał ks. prof. Mirosław Kalinowski.

W pierwszym etapie działalności (I edycja kursów - rok akademicki 2022/2023) Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą 5 listopada 2023 roku uruchomiło 6 kursów, podnoszących kompetencje zawodowe:
1. Teologia i nowa ewangelizacja,
2. Nowe media i komunikacja,
3. Promocja kultury polskiej,
4. Opieka nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym,
5. Poradnictwo i strategie wspierające,
6. Profilaktyka zachowań ryzykownych.


Duże zainteresowanie kursami spowodowało, że już w styczniu 2023r. ruszyła rekrutacja dla II edycji kursów. W marcu rozpoczęły się zajęcia w ramach następujących kursów:
1. Teologia i nowa ewangelizacja,
2. Nowe media i komunikacja,
3. Promocja kultury polskiej,
4. KURS SKUTECZNEGO MENAGERA I LIDERA ZESPOŁU, PODSTAW ZARZĄDZANIA (NOWOŚĆ!)
5. Poradnictwo i strategie wspierające,
6. Profilaktyka zachowań ryzykownych.

Do końca września 2023r. trwa rekrutacja do III edycji kursów proponowanych w ramach Studium. W ofercie znalazło się aż 18 propozycji kursów. Szczegóły tutaj.

Wszystkie zajęcia w ramach Studium są dla uczestników bezpłatne, a prowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Zajęcia trwają sześć miesięcy i odbywają się w trybie hybrydowym (planowane jest minimum jedno spotkanie stacjonarne w jednym z krajów uczestników zajęć). Na zakończenie Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia Studium w języku polskim, angielskim i kraju zamieszkania.

Dla chętnych będzie możliwa kontynuacja nauki w ramach studiów podyplomowych, do których Absolwenci Studium będą mogli przystąpić na preferencyjnych warunkach.

Koordynatorem Studium jest dr Wojciech Wciseł, zastępca dyrektora Centrum Polonijnego KUL.

Zgłoszenia do udziału w Studium dostępne w zakładce REKRUTACJA.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona