Oferta

Szkolenia, kursy, studia podyplomowe, a także organizacja konferencji, sympozjów, debat tematycznych, kursów i zajęć z języka polskiego i podnoszących kwalifikacje, np. dla nauczycieli szkół polskich, to główne zadania zainaugurowanego 5 listopada 2022 roku Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą.

 

Studium KUL chce współpracować z Polonią i Polakami za granicą, z Ambasadami i Konsulatami RP, organizacjami polonijnymi, Polskimi Misjami Katolickimi, parafiami, przedstawicielami i liderami lokalnych społeczności, mediami polonijnymi, szkołami i wszystkimi, którym zależy na budowaniu dobrych relacji z Rodakami w Polsce i poza jej granicami. Studium chce stwarzać okazję i możliwości do podnoszenia kompetencji i zdobywania wiedzy Polonii i Polakom w każdym wieku. Chce inspirować i organizować spotkania, zajęcia i kursy promujące kulturę polską dla młodzieży i dzieci polonijnych, np. podczas letnich obozów wakacyjnych.

 

Aktualnie główna oferta edukacyjna Studium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dla Polonii i Polaków za granicą to 6 półrocznych, bezpłatnych kursów realizowanych w systemie hybrydowym (4 online + 2 stacjonarne) w wymiarze ok. 80 godz. dydaktycznych każdy.

 

Realizowane kursy to:

  • z opieki nad przewlekle chorymi i opieki paliatywnej,
  • poradnictwa i strategii wspierających,
  • profilaktyki zachowań ryzykownych,
  • nowych mediów i komunikacji,
  • promocji kultury polskiej,
  • teologii i nowej ewangelizacji.

 

W przygotowaniu są kolejne kursy.

Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą zaprasza do współpracy. Jeżeli macie Państwo jakiś pomysł na konferencję, sympozjum, warsztaty czy spotkanie tematyczne to Studium KUL jest gotowe współorganizować takie wydarzenie zapraszając do udziału naukowców i dydaktyków oraz ekspertów KUL zapewniając im przelot i pobyt.

Zapraszamy do współpracy!


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona