Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą zainaugurowało działalność

Rektor KUL wyraził, że docenia gotowość Polonii do nauki oraz osobistego rozwoju. - Propozycja, z którą dotarliśmy do Państwa została przyjęta nie tylko z ogromną aprobatą, ale przede wszystkim z spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jest nas ponad trzysta osób z 11 krajów - podkreślił ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Uczestniczący w inauguracji studium minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na ogromny potencjał uczelnianego projektu, którego uruchomienie zbiegło się z przyjęciem przez parlament RP ustawy o powołaniu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. - Korzystajcie Państwo z możliwości jakie daje Wam Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - zaznaczył Przemysław Czarnek.

Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, Jan Dziedziczak mówił o potrzebie tworzenia silnych lobby wśród rodaków. - Bycie patriotą to bycie ambasadorem naszego kraju. Przekazujcie polskość dzieciom, wnukom, rozmawiajcie w języku ojczystym, pamiętając że stanowimy jedność bez względu na to, gdzie jesteśmy - powiedział Dziedziczak.

W pierwszym etapie działalności (rok akademicki 2022/2023) Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą uruchomiło 6 kursów, podnoszących kompetencje zawodowe (Teologia i nowa ewangelizacja, Nowe media i komunikacja, Promocja kultury polskiej, Opieka nad pacjentem przewlekle chorym i paliatywnym; Poradnictwo i strategie wspierające i profilaktyka zachowań ryzykownych). W przygotowaniu są kolejne kursy, do których rekrutacja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Materiał video z Inauguracji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona