Studium KUL dla Polonii z trzecią edycją aż 18 kursów (relacja video)

Sztuczna inteligencja, logopedia, mediacje i negocjacje, efektywne zarządzanie, kultura języka polskiego czy kurs reportażu i wywiadu dziennikarskiego to tylko niektóre z nowości Centrum Polonijnego KUL, które przygotowało na nowy rok akademicki aż 18 kursów edukacyjnych dla Polaków żyjących poza granicami kraju. Inauguracja trzeciej edycji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, z udziałem władz i wykładowców KUL oraz kursantów z 30 krajów, odbyła się zdalnie 18 listopada 2023 r.

Uruchomienie trzeciej edycji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą to znakomita wiadomość, ponieważ ponad tysiąc osób z 30 krajów zgłosiło chęć podjęcia nauki na 18 zaproponowanych przez nas kursach. Najwięcej, bo prawie 300, z Wielkiej Brytanii, ale nasza oferta edukacyjna cieszy się też dużą popularnością w Niemczech, Francji, a także w innych o wiele bardziej odległych krajach – powiedział rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, który w specjalnym na tę okazję materiale wideo życzył kursantom powodzenia w nauce. Obecnie, od momentu nagrania, kursantów z Wielkiej Brytanii jest już ponad 400.

Rektor KUL przypomniał też, że działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą wpisują się w długą tradycję współpracy uniwersytetu z rodakami na całym świecie. Wyjaśnił, że w ten sposób KUL realizuje oczekiwania środowisk polonijnych i z chęcią dzieli się wiedzą i doświadczeniem z tymi, którzy bez względu na miejsce zamieszkania chcą podnosić swoje kompetencje i zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie.

 

 

Zajęcia, w formie wykładów i warsztatów, rozpoczęły się już w ten weekend. Spotkania, których treść i formę organizuje prawie 100 pracowników KUL, w tym eksperci uczelni, mają formułę online. Przewidziane są również zjazdy m.in. w Paryżu i Londynie. Centrum Polonijne KUL przygotowało także specjalną propozycję dla uczestników z USA i Kanady, z uwzględnieniem różnic czasowych.

Na inaugurację kolejnej edycji życzenia owocnej nauki przekazali również ambasadorowie Polski w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

To wspaniała inicjatywa, którą tutaj w Londynie bardzo popieramy i ucieszyłem się, że tak wiele osób zapisało się na trzecią edycję Studium, z czego prawie 300 osób ze Zjednoczonego Królestwa. To jest realny sukces tego projektu – ocenił ambasador RP w Londynie Piotr Wilczek.

Moje osobiste związki z Lublinem są niezwykle osobiste i emocjonalne. W przełomowym okresie roku 1989, jako student germanistyki na UMCS, wspólnie z koleżankami i kolegami chodziłem do Kościoła Akademickiego KUL. Na KUL-u widziałem też, po raz pierwszy i jedyny w życiu, kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Helmuta Kohla, który odbierał tam zaszczytny tytuł doktora honoris causa – wspominał ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś, który zaznaczył, że gdyby miał tylko nieco więcej czasu, to również byłby uczestnikiem kursów Studium.

Dyrektor Centrum Polonijnego KUL prof. Janusz Bień również wyraził radość, że Studium cieszy się tak ogromną popularnością i zapewnił, że dla kierowanej przez niego instytucji każda osoba jest cenna. – Nasza satysfakcja jest ogromna – podkreślił profesor, wyjaśniając też, że nowa oferta kursów jest odpowiedzią na zainteresowanie, z jakim wśród Polonii spotkały się dwie pierwsze edycje Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. – Jako Centrum Polonijne KUL często słyszymy, że powinniśmy kontynuować i poszerzać działania edukacyjne mające na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji zawodowych Polaków mieszkających poza granicami kraju – zaznaczył dyrektor.

Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą – jak zwrócił uwagę dr Wojciech Wciseł, koordynator Studium KUL – to coś więcej niż tylko nauka. To przede wszystkim spotkanie, ale nie tylko spotkanie edukacyjne, lecz również zacieśnianie więzi z Polską i Polakami bez względu na miejsce zamieszkania. Dla wielu rodaków nasze zajęcia i warsztaty, prowadzone na żywo i z aktywnym udziałem prowadzących i uczestników, są początkiem do zawiązywania znajomości i budowania relacji wśród Polonii z całego świata – zaznaczył dr Wojciech Wciseł.

Liczba uczestników robi wrażenie, ale jeszcze większe wrażenie robi na mnie determinacja i motywacja do nauki z jakimi spotykamy się wśród naszej Polonii – dodał.

***

Po raz pierwszy Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą zainaugurowało działalność rok temu, w listopadzie 2022 r. W dotychczasowych dwóch edycjach wzięło udział ponad 550 uczestników z 16 krajów, m.in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a prowadzą je profesorowie, wykładowcy i eksperci KUL. Absolwenci otrzymują dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia Studium w języku polskim i angielskim. Działanie Studium wspierają biura – punkty kontaktowe, które informują o ofercie edukacyjnej KUL. Takie biura działają już w Paryżu i Londynie. We wrześniu Centrum Polonijne KUL zainaugurowało obecność także w Berlinie.

Szczegółowe informacje i zasady dotyczące dołączenia do kursów Studium dostępne są na stronie Centrum Polonijnego KUL polonia.kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona